Bortezomib

Šance pro nemocné s mnohočetným myelomem


Mnohočetný myelom je onemocnění jedné podskupiny bílých krvinek, které nazýváme buňky plazmatické. Je charakteristické úbytkem normální krvetvorby v kostní dřeni, projevuje se únavou, bolestmi kostí, chudokrevností, selháním ledvin nebo opakovanými infekcemi.

Standardně jsou nemocní léčeni chemoterapií v kombinaci s hormony (především dexametazonem) a bisfosfonáty. U vybraných pacientů se provádí transplantace kostní dřeně.

Bohužel, toto onemocnění se dříve často vymykalo kontrole a nemocný mu po několika měsících či letech podléhal.

V letošním roce se situace dramaticky změnila ve prospěch pacientů. Do klinické praxe byl zaveden lék bortezomib (firemní název Velcade), který zcela unikátním způsobem poškozuje klon nádorových buněk. Bortezomib totiž blokuje tzv. proteasom, tedy buněčný systém, který je odpovědný za likvidaci pro buňku nepotřebných bílkovin.

Lék byl v klinických zkouškách nabídnut pacientům po jednom až třech cyklech léčby. Polovina byla léčená standardně dexametazonem, druhá polovina dostávala bortezomib. A závěry? S bortezomibem bylo dosaženo významně lepší kontroly onemocnění než při použití standardní léčby.

Bortezomib se tak stává novým standardem v léčbě tohoto zákeřného onemocnění. Dostupnost léku je v České Republice dobrá.

MUDr. Jan Novotný, PhD.