Chemoterapie zlepšuje výsledky

po odstranění nádorů plic


Každoročně onemocnění rakovinou plic v České republice více než 6 000 osob, převážně kuřáků. Podle mikroskopického vzhledu nádorových buněk rozlišujeme dva základní typu těchto nádorů – nádory malobuněčné a nemalobuněčné. Toto rozlišení je velice důležité pro rozhodnutí o léčbě. Malobuněčný typu léčíme především chemoterapií a radioterapií.

U nemalobuněčného nádoru postupujeme jinak. Nemocné s méně pokročilými nádory operujeme. Jeho úplné odstranění je obvykle možné. Pooperačně by ještě před rokem žádná další léčba nebyla prováděna, dnes však víme, že podání třech až čtyřech dávek pooperační chemoterapie výrazně zlepšuje léčebné výsledky – chemoterapií lze zachránit dalších 10-15% nemocných, u kterých by se jinak po operaci vyvinula recidiva nemoci.

Z chemoterapie není třeba mít obavy. Léčba je dávána plně ambulantně, nitrožilní infůzí 1x tři týdny. Při použití léku Navelbinu se chodí na krátké kapačky 1x týdně celkem 12x. Nežádoucí účinky jsou mírné, zahrnují dočasnou ztrátu vlasů a nevolnosti jeden až čtyři dny po chemoterapii. U citlivých jedinců se může 7.-10. den po chemoterapii vyskytnout infekce v důsledku poklesu počtu bílých krvinek.

MUDr. Jan Novotný, PhD.