Další informace

Výzva

 

Zjistili Vám lokálně pokročilý karcinom pankreatu nebo máte takového známého?

Pokud trpíte karcinomem pankreatu, který se nerozšířil do dalších částí těla a nebyl operativně odstraněn, možná budete vhodným kandidátem klinické studie.

 

Tato studie by Vás mohla zajímat, pokud:

 *  trpíte nádorem pankreatu  

 *  nádor nebyl operativně odstraněn

 *  neabsolvovali jste radioterapii ani chemoradioterapii

 

Studie probíhá v 6 centrech v České republice, o bližší informace si prosím  napište na následující mailové adresy jednotlivých studijních lékařů:

 

 MUDr. Igor Kiss Ph.D. 

 Masarykův Onkologický Ústav

 Klinika komplexní onkologické péče

 Žlutý kopec 7

 656 53  Brno

 kiss@mou.cz

     

 MUDr. Milan Kohoutek  

 Komplexní onkologické centrum,

 Krajská nemocnice T. Bati, a.s.  

 Havlíčkovo nábřeží 600

 762 75 Zlín

 kohoutek@bnzlin.cz

     

 Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.   

 Fakultní Nemocnice Olomouc

 Onkologická klinika   

 I.P. Pavlova 6

 775 20 Olomouc

 bohuslav.melichar@fnol.cz

     

 MUDr. Vladimíra Stáhalová  

 Nemocnice Na Bulovce

 Ústav radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

 Na Truhlářce 100

 180 81 Praha 8

 vladimira.stahalova@bulovka.cz

     

 MUDr.Hana Honová

 Onkologická klinika VFN    

 U Nemocnice 2

 128 08 Praha 2    

 hana.honova@vfn.cz

 

 doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek CSc. 

 Multiscan.s.r.o.

 Radiologické centrum  

 Kyjevská 44

 532 03 Pardubice

 vanasek@multiscan.cz