Evropský kodex

Nové znění Evropského kodexu proti rakovině


Mezi lety 1986 - 2000 zakladatelské země Evropské Unie realizovaly program Evropa proti rakovině. Zastřešila ho Asociace evropských lig (ECL). Členská základna ECL se postupně rozšiřovala a s pádem železné opony se stala členem i naše Liga proti rakovině Praha. Přijali jsme desatero Evropského kodexu. Zvýšená informovanost veřejnosti o rizikových faktorech spolupodílejících se na vzniku rakoviny byla předpokladem úspěšné prevence. Snažili jsme se o jeho širokou publicitu v ČR.

Program Evropa proti rakovině úspěšně ovlivnil výskyt a hlavně přispěl k nižší úmrtnosti u některých druhů zhoubných novotvarů. Proti předpokladům zemřelo na rakovinu v zakladatelských zemích EU o 92.000 méně občanů. Pokles byl zejména u rakoviny plic u mužů a u rakoviny žaludku.

Po vyhodnocení výsledků a s přihlédnutím na vzrůstající počet členských zemí v Evropské Unii, skupina odborníků z onkologických evropských ústavů přepracovala priority rizik a preventivních přístupů při vzniku rakoviny a přijala nový kodex. Některé druhy rakoviny nevzniknou a zdraví populace se zlepší, jestliže si osvojíte zdravější životní styl.

V Bruselu 17.června 2003 bylo publikováno, jako nový kodex, jedenáct způsobů prevence.


Aktualizované a rozřířené znění Evropského kodexu z roku 2016 je k dispozici v rubrice Ke stažení  


Doporučení, která jsou obsahem Evropského kodexu proti rakovině, mají za cíl snížit výskyt rakoviny a vést ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Každý jedinec má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, čímž si může snížit riziko vzniku rakoviny.