Trendy v léčbě rakoviny prostaty


Léčba rakoviny prostaty doznala v posledních letech významných změn.

U řady nemocných s časnými formami nádoru je dnes možné nahradit chirurgický výkon ozařováním. Tím je významně sníženo riziko impotence a problémů při močení, které jsou jinak po operaci poměrně značné. U vybraných nemocných je možné uvažovat po úvodní operaci či záření o hormonální léčbě, která se podává buď formou podkožních injekcí (lék Zoladex) nebo tablet (lék Casodex), a která dále zvyšuje šanci na trvalé vyléčení.

Dlouhou dobu byly pokročilé formy rakoviny prostaty považovány za onemocnění, které nelze léčit chemoterapií. A tak byli nemocní často odkázáni pouze na tišící a podpůrné prostředky. Dnes je však situace mnohem příznivější. Riziko vzniku kostních zlomenin je možné u pacientů s kostními ložisky účinně tlumit bisfosfonáty (lékem Zometa). Přímý protinádorový účinek má cytostatikum mitoxantron (lék Refador), v případě jeho selhání je účinný Taxotere.

A pokrok se nezastavuje, v pokročilé fázi klinických zkoušek je lék Antrasentan, který zcela unikátním způsobem blokuje růst buněk nádorů prostaty.

Vyhlídky nemocných jsou tedy dnes mnohem lepší než před pěti či deseti lety.

MUDr. Jan Novotný, PhD.