Nádorová onemocnění ledvin

Nádorová onemocnění ledvin

 

 

Za posledních pětatřicet let narostl výskyt nádorů ledvin v naší zemi téměř na čtyřnásobek a Česká republika se tak dostala na první místo v celosvětovém srovnání tohoto onemocnění. Nárůst je ovlivněn i zlepšujícími se diagnostickými možnostmi, větší pravděpodobností záchytu onemocnění. Zlepšením diagnostiky vzrůstají počty nižších stádií onemocnění.

U nádorů ledvin, které tvoří asi 6% všech nádorových onemocnění, není jednoznačný vztah mezi příčinou a důsledkem, jako to třeba vidíme u nádorů plic. Onemocnění ledvin je multifaktoriální záležitost.

Cílem programu roku 2012 je informovat veřejnost o možnostech, jak si své ledviny chránit - změňme svůj životní styl, zlepšeme pitný režim, konzumujme kvalitní potraviny, nekuřme, předcházejme zánětům v organismu, nechme si opravit kariesní chrup, pohybujme se, zhubněme – tím snížíme i vysoký tlak, nekombinujme po svém léky.

 

 

Malé opakování:

Ledviny

– párový orgán (pravá a levá)

- uloženy pod bránicí vedle páteře

- slouží k vylučování zplodin metabolismu z těla, vzniká moč

- funkční vylučovací jednotkou ledviny je nefron (nefrony filtrují moč do ledvinné pánvičky – každá ledvina má obvykle jednu)

- z ledvinné pánvičky vystupuje močovod ústící do močového měchýře

- močová trubice odvádí definitivní moč z měchýře ven z těla  

 

Obecné rizikové faktory

- kouření cigaret (ledviny kuřáků jsou 3 x ohroženější než u nekuřáků)

- vysoký tlak a jeho léčba

- obezita

- chronická ledvinová nedostatečnost

- kancerogenní látky (včetně dusitanů z nevhodných potravin)

- léky (nevhodné lékové kombinace, fenacetin, amfetamin,..)

- nedostatečný pitný režim

- nevhodné dietní návyky (přemíra uzenin, uzeného masa, masa vůbec)

- genetické faktory

- imunosupresivní léčba (orgánové transplantace)