Novinky v léčbě rakoviny varlat


Zhoubné nádory varlat postihují především mladší muže. Podle mikroskopické struktury je můžeme rozdělit na dvě velké skupiny. Tzv. nonseminomy, o kterých nyní nebudeme hovořit, a na tzv. seminomy.

Seminomy jsou nádory všeobecně s vynikající prognózou a téměř všichni nemocní bývají trvale vyléčeni. Seminom nejprve postihuje varle, později i mízní uzliny v oblasti pánve a břicha a při déle neléčeném onemocnění jsou zasaženy plíce, játra a některé další orgány.

Pokud onemocnění postihuje pouze varle, je základem léčby jeho odstranění. Cílem následné onkologické léčby je snížit riziko vzniku recidiv, které bez další léčby dosahuje 30%. Je pravda, že někteří muži se po operaci rozhodnou pro sledování a ne léčbu proto, aby nebyli léčeni nadbytečně (ze 70% přece nebudou mít recidivu), a k léčbě se odhodlají pouze v případě recidivy. Ale takto uvažuje málokdo, většinou nemocní chtějí pooperační léčbu, díky níž klesá riziko návratu nemoci pod 2%.

Donedávna bylo běžné provést pooperační ozáření v deseti dnech deseti dávkami záření. Dnes však máme elegantní, stejně účinnou léčbu s menším množstvím nežádoucích účinků: jednohodinovou jednorázovou infuzi karboplatiny.

Proto v případě, že jste po operaci varlete pro seminom, uvažujte i o této možnosti.

MUDr. Jan Novotný, PhD.