26. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině

                          11. května 2022

 

Upřímně děkujeme vám všem, kteří jste pomohli při letošním ročníku veřejné sbírky.

Díky dobrovolníkům, kteří nabízeli v ulicích kytičky měsíčku lékařského a především díky dárcům a sponzorům se podařilo na sbírkovém účtu nashromáždit téměř 18 mil. Kč!

Výtěžek sbírky Liga každoročně rozděluje na tři hlavní dlouhodobé programy – prevenci onkologických onemocnění, zlepšení kvality života onkologicky nemocných a v rámci třetího programu jsou formou grantů podpořeny projekty onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť. 

 

 

Téma: Prevence nádorů děložního čípku a varlat

Barva stužky: fialová

Aktuální informace sledujte na webových stránkách Českého dne proti rakovině a na Facebooku LPR.

Cíle sbírky:

– preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi
– za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině:
na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické
výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

 

Organizátor sbírky v r. 2022: Agentura Arcadia Praha,
kont. osoba: jana.mauleova@arcadia.cz, tel. 603 546 116
www.cdpr.cz

****************************************************************************************************************

25. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině – 29. září 2021

Barva stužky: zelená

Téma: Prevence nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty

Upřímně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří v této nelehké situaci pomáhali nabízet kytičky a pomocí letáčků šířili informace o prevenci nádorů ledvin a močového měchýře.

Děkujeme vám všem, kteří jste nás podpořili zakoupením kytičky se zelenou stužkou i virtuální e-kytičky.

Materiály k tématu: 

Rakovina prostaty
Nádorová onemocnění ledvin
Rakovina močového měchýře

Květinový květen

TV SPOT – Youtube video

On-line Sympozium LPR Praha – únor 2021: https://youtu.be/O456L6uJ7dc

Sympozium LPR Praha únor 2020Nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Historie Českých dnů proti rakovině