Na tradiční podzimní setkání se sjíždějí zástupci našich členských organizací z celé republiky. Již několik let připravujeme setkání dvoudenní, aby vznikl větší prostor k výměně zkušeností a navázání nových kontaktů i přátelství. Z ohlasů účastníků je zřejmé, že pobyt na sněmu využívají k plné spokojenosti a nabyté informace poté předávají dále členům svých mateřských organizací.

Sněm se konal 4. a 5. října 2022. Podrobnosti a fotografie z akce jsou k dispozici v prosincovém čísle ligového Zpravodaje.

Zpravodaj 04/2022 

Program 1. dne

Program 2. dne