Na tradiční podzimní setkání se sjíždějí zástupci našich členských organizací z celé republiky. Již několik let připravujeme setkání dvoudenní, aby vznikl větší prostor k výměně zkušeností a navázání nových kontaktů i přátelství. Z ohlasů účastníků je zřejmé, že pobyt na sněmu využívají k plné spokojenosti a nabyté informace poté předávají dále členům svých mateřských organizací.

Sněm se v letošním roce bude konat 19. a 20. října. Připravujeme opět dvoudenní program.

Členské pacientské organizace Ligy jsou seznámeny s programem a organizačními podrobnostmi.