Akce a projekty – Sněm členských pacientských organizací

Na tradiční podzimní setkání se sjíždění zástupci našich členských organizací z celé republiky. Již několik let připravujeme setkání dvoudenní, aby vznikl větší prostor k výměně zkušeností a navázání nových kontaktů i přátelství. Z ohlasů účastníků je zřejmé, že pobyt na sněmu využívají k plné spokojenosti a nabyté informace poté předávají dále členům svých mateřských organizací.

 

Sněm se konal 31. října – 1. listopadu v hotelu DUO, Teplická 492, Praha 9.

Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací či jinak podpořili akci.