Mezi lety 1986 – 2000 zakladatelské země Evropské Unie realizovaly program Evropa proti rakovině. Zastřešila ho Asociace evropských lig (ECL). Členská základna ECL se postupně rozšiřovala a s pádem železné opony se stala členem i naše Liga proti rakovině Praha. Přijali jsme desatero Evropského kodexu. Zvýšená informovanost veřejnosti o rizikových faktorech spolupodílejících se na vzniku rakoviny byla předpokladem úspěšné prevence. Snažili jsme se o jeho širokou publicitu v ČR.

Program Evropa proti rakovině úspěšně ovlivnil výskyt a hlavně přispěl k nižší úmrtnosti u některých druhů zhoubných novotvarů. Proti předpokladům zemřelo na rakovinu v zakladatelských zemích EU o 92.000 méně občanů. Pokles byl zejména u rakoviny plic u mužů a u rakoviny žaludku.

Po vyhodnocení výsledků a s přihlédnutím na vzrůstající počet členských zemí v Evropské Unii, skupina odborníků z onkologických evropských ústavů přepracovala priority rizik a preventivních přístupů při vzniku rakoviny a přijala nový kodex. Některé druhy rakoviny nevzniknou a zdraví populace se zlepší, jestliže si osvojíte zdravější životní styl.

Evropský kodex proti rakovině – rozšířené vydání z r. 2015