Liga proti rakovině Praha z.s. každoročně uděluje granty

na podporu výzkumných onkologických projektů,

na podporu přístrojového vybavení onkologických pracovišť,

granty podporující hospicové hnutí,

granty na podporu činnosti onkologických pacientských organizací.