Liga proti rakovině Praha pořádá již 28 let rekondiční pobyty, jejichž cílem je vrátit nemocným po protinádorové léčbě sebedůvěru a fyzickou kondici, poskytnout jim odborné konzultace, psychoterapii, režimovou léčbu a seznamovat je se zásadami správného životního stylu a zdravé výživy. Každý rekondiční pobyt je řízen lékařem.

Rekondiční pobyty jsou Ligou proti rakovině Praha dotovány z výtěžku sbírky Český den proti rakovině ve výši 300,- Kč na osobu a den pobytu.

.Termíny rekondičních pobytů v roce 2021:

Nemocnice Na Pleši (u Mníšku pod Brdy)

18. 5. –   1. 6.  –  realizováno

1. 6. –  15. 6.   –  realizováno

10. 8. –  24. 8.  – realizováno

24. 8. –    7. 9.  –  realizováno

Klienti si hradí pobyt ve výši 110,-Kč/osoba/den, tj. 1 540,- Kč   //  doprovod:  5 740,-Kč.

……………………………………………………………………………………………….

Sanatorium Paracelsus v Meziboří (Krušné hory)

17. 5. – 28. 5.  – realizováno

31. 5. – 11. 6.  – realizováno

14. 6. – 25. 6.  –  realizováno

23. 8. –  3. 9.  – realizováno

6. 9. – 17. 9.   – realizováno

20. 9. – 1. 10.realizováno

Cena:         pokoj se společným sociálním zařízením na patře – 1 320,- Kč,  doprovod 4 620,- Kč                                                                                        pokoj s příslušenstvím – 2 970,- Kč, doprovod 6 270,- Kč

……………………………………………………………………………………………………

Slatinné lázně Toušeň

Mimořádná nabídka mimosezónních pobytů za zvýhodněnou cenu:

10. – 24. března    – realizováno

31. března – 14. dubna   – nerealizováno z důvodů vládních nařízení

Pravidelné termíny:

19. 5. –   2. 6.    realizováno

9. 6. –  23. 6.    – realizováno

14. 7. –  28. 7.  – realizováno

11. 8. –  25. 8.  – realizováno

29. 9. – 13. 10.  realizováno

Pro aktuální ceny pobytů kontaktujte kancelář Ligy, p. Ivanu Birkovou.

Přihlášky a aktuální informace získáte v kanceláři Ligy proti rakovině Praha, tel. 224 919 732 nebo na email. adrese: birkova@lpr.cz