Individuální členství

Pravidla členství v Lize proti rakovině Praha, z. s.:

Členství vzniká datem doručení přihlášky do sídla Ligy.

Člen může aktivně přispívat k plnění poslání Ligy, získávat nové členy a příznivce, získávat podporu široké veřejnosti pro činnost Ligy apod.

Člen se zavazuje platit vždy do 31. března, nebo nejpozději do dvou měsíců od podání přihlášky, roční členské příspěvky, které pro běžný rok stanoví výroční členská schůze. V současné době činí minimální roční příspěvek 100 Kč pro důchodce a studenty, 200 Kč pro občany výdělečně činné a právnické osoby. Poplatek lze uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet LPR 8888 88 8888/0300, v.s. 2024.

Členům je 4x ročně zasílán informační Zpravodaj.

Členové mají možnost účastnit se rekondičních pobytů, přednášek a kulturních akcí pořádaných Ligou a také bezplatně získat preventivní i informační onkologické publikace pro sebe i pro své okolí.

Členství zaniká: 

Písemným prohlášením člena o vystoupení z Ligy

Vyloučením člena pro jednání neslučitelné s posláním Ligy nebo pro neplacení příspěvků.

Přihláška k členství v Lize proti rakovině Praha

Členské pacientské organizace

Přihláška k členství pro onkologické pacientské organizace