Pravidelné ligové akce jsou v průběhu roku doplňovány dalšími aktivitami na poli prevence onkologických onemocnění. Snažíme se, co nejlépe využívat své dlouholeté zkušenosti a prezentovat naši činnost i na akcích pořádaných jinými subjekty. Využíváme každé příležitosti k upozornění na důležitost prevence onkologických onemocnění a dodržování zásad zdravého životního stylu.

Každoročně se zúčastňujeme Dnů zdraví, které organizují zdravotnická zařízení v různých částech Prahy. Tyto akce přispívají k osvětě a lepší informovanosti o možnostech prevence nádorových onemocnění. Kromě stánku Ligy s nabídkou odborných a edukačních publikací a poradnou mají zájemci možnost nechat si změřit hladinu cukru a cholesterolu v krvi, zkontrolovat kožní znaménka, poradit se s obezitologem či fyzioterapeutem apod.

Pravidelná je rovněž účast Ligy na akci pro děti od mateřských, přes základní až po vyšší odborné školy i pro seniory, kterou úspěšně každým rokem pořádá VOŠZ a SZŠ v Praze 4. Program je vždy pestrý a je sestaven tak, aby zaujal všechny věkové kategorie od nejmenších dětí až po seniory.

Liga se pravidelně na jaře zúčastňuje Veletrhu neziskových organizací, který se koná v prostorách areálu Forum Karlín v Praze 8.