Stručná charakteristika „Pařížské charty“

 

Smyslem je vyvolat mezinárodní kampaň proti rakovině nového tisíciletí s cílem zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit pacientům dobrou informovanost pro boj s touto nemocí.

 

Preambule obsahuje  :

Konstatování nárůstu onemocnění rakovinou v celém světě s dosud neuskutečněným cílem vysoké míry přežití onkologických pacientů. Je nutná intenzivní prevence a kvalitní zdravotní péče. Je třeba zrovnoprávnit kvalitní onkologickou péči v mezinárodním pojetí a vytvořit aliance sdružující vědce, zdravotníky, pacienty, vlády, průmysl a média v boji proti rakovině.

 

Článek I.

Práva onkologických pacientů jsou součástí lidských práv.

 

Článek II.

Docílit změnu veřejného mínění k vymýcení strachu a stigmatu spojeného s rakovinou a definovat nemoc jako biologicky vyléčitelný patologický nikoliv sociální stav.

 

Článek III.

Vytvářet optimální prostředí pro základní i klinické výzkumy nádorových onemocnění.

 

Článek IV.

Poskytovat kvalitní onkologickou péči v rámci místního ekonomického kontextu a k tomu zajistit organizační zdravotnickou strukturu.

 

Článek V.

Aktivně podporovat preventivní programy : kontrolu spotřeby tabákových výrobků, vhodné stravování, zábranu infekce a znečistění životního prostředí a zvyšovat informovanost veřejnosti.

 

ČlánekVI.

Včasné rozpoznání rakoviny je součástí prevence. Patří sem skríningové metody a technologie.

 

Článek VII.

Posilovat postavení onkologických pacientů jako aktivních partnerů v boji proti rakovině.

 

Článek VIII.

Zlepšit všeobecnou péči o onkologické pacienty. Kvalita života nechť je rozhodujícím faktorem ve vývoji nových léků a v péči o pacienta. Umírajícím nemocným musí být zajištěna efektivní, humánní a soucitná péče.

 

Článek IX.

Aktivně podporovat koncepci národního protinádorového plánování v souladu s místními potřebami a prostředky. Využít globální strategii definovanou Světovou zdravotnickou organizací.

 

Článek X.

Zajistit uznání Charty příslušnými institucemi. Vyhlásit 4. únor jako Světový den proti rakovině. Vytvořit globální pacientské organizace podporující program Charty.

Úplné znění Pařížské charty