Liga proti rakovině podpořila snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice za 30 let své existence následujícími částkami:

  • Dotace členským pacientským organizacím, včetně grantových žádostí: 35,7 mil. Kč
  • Kofinancování přístrojového vybavení onkologických pracovišť: 31,9 mil. Kč
  • Granty na onkologický výzkum: 35,2 mil. Kč
  • Prevence onkologických onemocnění, včetně Putovní výstavy: 29,2 mil. Kč
  • Rekondiční pobyty pro onkologické pacienty: 22,4 mil. Kč
  • Poradenské a preventivní publikace a edukační projekty: 22,6 mil. Kč
  • Nádorová telefonní linka: 17,4 mil. Kč
  • Hospicové hnutí: 7,9 mil.  Kč


Konkrétní rozdělení prostředků v jednotlivých letech:

Český den proti rakovině k 31. 12. 2020 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2019 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2018 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2017 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2016 – rozdělení výtěžku sbírky 

Český den proti rakovině k 31. 12. 2015 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2014 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2013 – rozdělení výtěžku sbírky

Více informací naleznete v našich Výročních zprávách.