Liga proti rakovině podpořila snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice za 32 let své existence následujícími částkami:

  • Dotace členským pacientským organizacím, včetně grantových žádostí: 39,65 mil. Kč
  • Prevence onkologických onemocnění, včetně Putovní výstavy: 29,2 mil. Kč
  • Rekondiční pobyty pro onkologické pacienty: 22,4 mil. Kč
  • Poradenské a preventivní publikace a edukační projekty: 21,68 mil. Kč
  • Nádorová telefonní linka: 17,64 mil. Kč
  • Hospicové hnutí: 8,49 mil.  Kč
  • Granty na onkologický výzkum: 34,43 mil. Kč
  • Kofinancování přístrojového vybavení onkologických pracovišť: 34,31 mil. Kč


Konkrétní rozdělení prostředků v jednotlivých letech:

Český den proti rakovině k 31. 12. 2023 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2022 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2021 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2020 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2019 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2018 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2017 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2016 – rozdělení výtěžku sbírky 

Český den proti rakovině k 31. 12. 2015 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2014 – rozdělení výtěžku sbírky

Český den proti rakovině k 31. 12. 2013 – rozdělení výtěžku sbírky

Více informací naleznete v našich Výročních zprávách.