Žádosti o granty podávejte do konce července běžného roku.

 

Žádosti posílejte na adresu:

Liga proti rakovině Praha z.s.

Nemocnice Na Bulovce – Ústav radiační onkologie

Na Truhlářce 100/60

180 81 Praha 8

nebo

e-mailem na adresu: lpr@lpr.cz

 

Žádosti o grant musí obsahovat tyto údaje:

 1. Název projektu
 2. Jméno hlavního řešitele
 3. Jména spoluřešitelů
 4. Název pracoviště, adresa a spojení (telefony, fax, e-mail )
 5. Stručná charakteristika projektu a realizační výstup
 6. Stupeň rozpracování projektu, případně kopie publikací
 7. Je projekt podporován i z jiných zdrojů?
 8. Návrh na výši finanční podpory a jejího využití + rozpočet
 9. Jaká minimální částka pomůže při řešení projektu?
 10. Bankovní spojení a přesné číslo bankovního účtu
 11. Prohlášení žadatele, že publikace a souhrny přednášek budou označeny větou „Prácebyla finančně podpořena grantem Ligy proti rakovině Praha“  a případně zakoupené investiční předměty budou označeny nápisem „Zakoupeno za finančního přispění Ligy proti rakoviněPraha“.
 12. Prohlášení žadatele, že do roka od přidělení finanční podpory bude předložen přehled o čerpání finančních prostředků a podána stručná zpráva o získaných výsledcích výzkumu (v případě výzkumného grantu).
 13. Datum odeslání žádosti