Akce a projekty – Světový den proti rakovině

4. únor – Světový den proti rakovině

Světový den proti rakovině je iniciativa UICC, v rámci které se mohou její členové, partneři, sponzoři a celý svět sjednotit v boji proti globální epidemii rakoviny.

Pouze přispěním každého jednotlice, organizace či vlády se může dosáhnout cíle –  snížení výskytu rakoviny a předčasných úmrtí na ni o 25% do roku 2025.

 

Liga ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. a Českou společností všeobecného lékařství každým rokem organizuje Sympozium o nádorové prevenci.

Letošním tématem jsou Nádory tlustého střeva a konečníku.

Termín: 31.  ledna  2018

Místo konání: přednáškový sál Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2

 

Sympozium ke Světovému dni proti rakovině – program 

Sympozium bylo zařazeno do postgraduálního vzdělávání. Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester bylo ohodnoceno 4 kredity.

Fotografie z akce