4. únor – Světový den proti rakovině

Světový den proti rakovině je iniciativa Mezinárodní unie proti rakovině (UICC), v rámci které se mohou její členové, partneři, podporovatelé a celý svět sjednotit v boji proti globální epidemii rakoviny. Pouze přispěním každého jednotlivce, organizace či vlády se může dosáhnout cíle –  snížení výskytu rakoviny a předčasných úmrtí na ni o 25% do roku 2025.

UICC se snaží upozornit na fakt, že prevence miliónů zbytečných úmrtí není mimo naše vědecké či finanční možnosti, dosažení tohoto cíle však vyžaduje spolupráci na individuálních i kolektivních úrovních. Vždyť více než třetině druhů nádorů lze předcházet dodržováním zásad zdravého životního stylu.

Světový den proti rakovině je příležitostí k zamyšlení se, co může každý z nás udělat pro své zdraví a pro snížení dopadu této ničivé choroby nyní i do budoucna.

Liga ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. již od roku 2008 organizuje odborné Sympozium.

Téma letošního roku:  Nádorová onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty.

Termín: 4.  února  2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nelze Sympozium uspořádat prezenčně, proto jsme se rozhodli příspěvky lékařů natočit a šířit je prostřednictvím sociálních sítí.

Zde je odkaz na on-line Sympozium: https://youtu.be/O456L6uJ7dc

Sympozium ke Světovému dni proti rakovině – program