Akce a projekty – Světový den proti rakovině

4. únor – Světový den proti rakovině

Světový den proti rakovině je iniciativa Mezinárodní unie proti rakovině (UICC), v rámci které se mohou její členové, partneři, sponzoři a celý svět sjednotit v boji proti globální epidemii rakoviny. Pouze přispěním každého jednotlivce, organizace či vlády se může dosáhnout cíle –  snížení výskytu rakoviny a předčasných úmrtí na ni o 25% do roku 2025.

Liga ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. a Českou společností všeobecného lékařství již od roku 2008 organizuje odborné Sympozium.

Téma letošního roku:  Nádorová onemocnění plic

Termín: 4.  února  2019

Místo konání: přednáškový sál Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2

Sympozium ke Světovému dni proti rakovině – program 

Tisková zpráva ke Světovému dni proti rakovině

 

 

Sympozium bylo zařazeno do postgraduálního vzdělávání. Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester bylo ohodnoceno 4 kredity.