4. únor – Světový den proti rakovině

Světový den proti rakovině je iniciativa Mezinárodní unie proti rakovině (UICC), v rámci které se mohou její členové, partneři, podporovatelé a celý svět sjednotit v boji proti globální epidemii rakoviny. Pouze přispěním každého jednotlivce, organizace či vlády se může dosáhnout cíle –  snížení výskytu rakoviny a předčasných úmrtí na ni o 25% do roku 2025.

UICC se snaží upozornit na fakt, že prevence miliónů zbytečných úmrtí není mimo naše vědecké či finanční možnosti, dosažení tohoto cíle však vyžaduje spolupráci na individuálních i kolektivních úrovních. Vždyť více než třetině druhů nádorů lze předcházet dodržováním zásad zdravého životního stylu.

Světový den proti rakovině je příležitostí k zamyšlení se, co může každý z nás udělat pro své zdraví a pro snížení dopadu této ničivé choroby nyní i do budoucna.

Liga ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. již od roku 2008 organizuje odborné Sympozium.

Téma letošního roku:  Nádory prsu a screeningové programy

Termín: 31. ledna 2024 od 10,00 hod.

Místo: Velký sál Lékařského domu ČLS J.E.P., Sokolská 31, Praha 2

Sympozium ke Světovému dni proti rakovině – Program

Plakát ke Světovému dni proti rakovině