ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ SCHÉMA

 

Výbor Ligy proti rakovině Praha:

Předsedkyně a statutární zástupce

MUDr. Michaela Fridrichová

Místopředsedkyně

Iva Kurcová, DiS.

Členové

MUDr. Alexandra Aschermannová

JUDr. Ondřej Načeradský

Ing. Jiří Maceška

MUDr. Vladimíra Stáhalová

MUDr. Marie Tomečková, CSc.

MUDr. Lucie Veselá

Revizní komise:

 Předsedkyně

MUDr. Lenka Hronovská

Členové

Ing. Eva Drncová

Marie Stachová

Zaměstnanci:

Ředitelka

Iva Kurcová, DiS.

 

Sekretariát

Ivana Birková

Ing. Iveta Kuchařová

Lenka Maršíková

Ekonomka

Ing. Jitka Holoubková

 

Lékaři na Nádorové telefonní lince  

MUDr. Alexandra Aschermannová

MUDr. Markéta Pauzová

PhDr. Jitka Plíšková

MUDr. Sylva Říhová

MUDr. Marcela Šedivá

MUDr. Marie Tomečková, CSc.