ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ SCHÉMA

 

Výbor Ligy proti rakovině Praha:

Předsedkyně a statutární zástupce

MUDr. Michaela Fridrichová

Místopředsedkyně

Iva Kurcová, DiS.

 

Členové

MUDr. Alexandra Aschermannová

JUDr. Ondřej Načeradský

Ing. Jiří Maceška

MUDr. Jarmila Pradáčová, CSc.

MUDr. Vladimíra Stáhalová

MUDr. Marie Tomečková, CSc.

MUDr. Lucie Veselá

 

Revizní komise:

 Předsedkyně

MUDr. Lenka Hronovská

 

Členové

Ing. Eva Drncová

Marie Stachová

Zaměstnanci:

Ředitelka

Iva Kurcová, DiS.

 

Sekretariát

Ivana Birková

Eva Krejčí

Pavla Vancová

 

Ekonomka

Jaroslava Skoumalová

 

 

Lékaři na Nádorové telefonní lince  

MUDr. Alexandra Aschermannová

MUDr. Vendula Bártová

MUDr. Lenka Hronovská

MUDr. Tereza Pinkasová

MUDr. Jarmila Pradáčová, CSc.

MUDr. Sylva Říhová

MUDr. Marcela Šedivá

MUDr. Marie Tomečková, CSc.