Pokud jste uživatelem aplikace Český den proti rakovině, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce

Společnost Trigama International s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 02184117, DIČ : CZ02184117, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 215891 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jen „správce“) která provozuje aplikaci Český den proti rakovině.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: helpdesk@trigama.eu.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud jste uživatelem aplikace Český den proti rakovině a povolili jste si některé její funkce (konkrétně sledování polohy prodejce kytiček nebo zaslání informací z preventivního kalendáře).

V takovém případě zpracováváme tyto údaje:

1) Detaily ohledně sběru a nakládání s údajem o poloze uživatelů.

2) Detaily ohledně sběru a nakládání s osobními údaji lidí zapojených do preventivního kalendáře a to: e-mailová adresa a rok narození.

Účely zpracování a jejich právní základ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.
Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.