Já kouřit nebudu a vím proč

Od roku 1998 Liga proti rakovině Praha realizuje protikuřácký program „Já kouřit nebudu a vím proč“. Tento projekt je určený předškolním dětem a jeho hlavním cílem je primární prevence proti vzniku a rozvoji kuřáctví, zvýšení odolnosti dětí a jejich orientace na zdravý životní styl. Učitelkám mateřských škol pomáhají propracované manuály a další pomocné materiály k edukaci nejmenších dětí v prevenci nádorového onemocnění, které kuřáctví často způsobuje. Děti se pomocí her, povídání, poslechem, kresbami a dalšími činnostmi učí vnímat pojmy, jako jsou sebevědomí a sebehodnocení a snaží se je pochopit.

Normální je nekouřit

je název programu, jehož autorkami a garanty jsou PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, DrSc. z Pedagogické a Lékařské fakulty
MU v Brně. Cílem je vytvořit výukové programy zaměřené na prevenci
kouření a životní styl. Program je určen pro žáky 1. – 5. tř. ZŠ.
Publikace prof. MUDr. D. Hrubé, DrCs.:
  • Aby Vaše dítě nekouřilo 
  • Mýty a fakta o kouření
  • Co je Third – Hand Smoke aneb Jak nás, nekuřáky, ohrožuje kouření.
Brožury Vám na požádání rádi zdarma zašleme.
Kontakt:
prof. MUDr. Hrubá – hruba@med.muni.cz
PhDr. Mgr. Žaloudíková – 
zaloudikova@ped.muni.cz