Každý rok 31. května vyhlašuje Světová zdravotnická organizace Světový den bez tabáku. Tato kampaň přispívá ke zvýšení povědomí o škodlivých a smrtelných účincích užívání tabáku, o rizicích pasivního kouření a používání tabáku v jakékoli formě.

Zaměření Světového dne bez tabáku 2019 je na spojitost mezi kouřením a onemocněním plic.

Kampaň se snaží zvýšit povědomí o negativním dopadu kouření na plíce – od chronických respiračních onemocnění až po rakovinu.

Cílem kampaně je vyzvat k akcím, které vedou k účinnému snižování spotřeby tabáku a zapojení zúčastněných stran napříč odvětvími.

Poster

archiv článků