Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli místo tiskové konference, kterou tradičně pořádáme před Českým dnem proti rakovině, připravit videosestřih s informacemi k jednotlivým tématům tiskové konference. Podrobnosti najdete v přiložené tiskové zprávě a dalších přílohách.

VIDEO můžete shlédnout zde: https://youtu.be/gqpcK3aeurA 

Obsah videa, vystupující:

  • Informace o Českém dni proti rakovině: MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha
  • Hlavní téma letošní sbírky Český den proti rakovině – Nádorová onemocnění ledvin: MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a TN
  • Dlouhodobý program prevence maligního melanomu: Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenerologické kliniky VFN

Tisková zpráva k 24. září 2020

archiv článků