Dobrovolníci pro 28. ročník sbírky Český den proti rakovině, který se bude konat v květnu 2024, se mohou hlásit od října t.r.

Pokud máte chuť pomoci, můžete se přihlásit do kanceláře Ligy – tel. 224 919 732, e-mail: lpr@lpr.cz

nebo Janě Mauleové, tel. 603 546 116, e-mail: jana.mauleova@arcadia.cz

Těšíme se na vás!