Aktuálně hledáme dobrovolníky pro letošní 26. ročník sbírky Český den proti rakovině, který se bude konat ve středu 11. května 2022.

Pokud máte chuť pomoci, můžete se přihlásit do kanceláře Ligy – tel. 224 919 732, e-mail: lpr@lpr.cz

nebo Janě Mauleové, tel. 603 546 116, e-mail: jana.mauleova@arcadia.cz

Těšíme se na vás!