Onkologický pacient a koronavirová infekce: má se bát či nikoli?

Současné období koronavirové infekce je velmi obtížné a zasahuje  všechny vážně nemocné pacienty, včetně onkologických.

Většina těchto pacientů má oslabenou imunitu nejen základní diagnózou, ale i kožnými komplikacemi, které jsou způsobeny radio – nebo chemoterapií. Jsou daleko náchylnější na infekční onemocnění, jsou velmi citliví na dění v okolí, oproti zdravým jedincům roste riziko, že se dostanou do těžkých depresí.

Často se nemohou spojit osobně ani prostřednictvím médií se svými praktickými lékaři a svými onkology. Stěžují si, že lékaři nereagují na telefon, neodpovídají na SMS zprávy atd. Je nutné pacienty poučit i o emailové komunikaci s lékaři, o možnosti získat předpisy na léky cestou mobilních telefonů – tzv. e-recepty.

Onkologičtí pacienti by měli dodržovat velmi přísně hygienická opatření: nosit roušky nebo respirátory (u mnoha jedinců se ale mohou objevit dýchací obtíže, pocity na zvracení a různé infekční i neinfekční kožní záněty (dermatitidy)), opakovaná desinfekce rukou často způsobuje nepříjemné vysušení kůže, ekzémy, u některých pacientů se může zhoršit např. lupénka nebo  alergická dermatitida, revmatoidní artritidy aj. Je třeba si často dezinfikovat ruce, omezit cesty městskou hromadnou dopravou, vlaky atd.

Není ale možné, aby se v současné koronavirové době úplně zastavil život pacientů s nádorovým onemocněním. Nejen zdravotníci, ale hlavně rodiny by měli dbát na to, aby pacienti absolvovali doporučená vyšetření, aby docházeli jako před koronavirovou krizí na ambulance onkologických klinik na plánovaná vyšetření a kontroly, aby svévolně nepřerušovali probíhající chemoterapii nebo radioterapii.

Je také nutné, aby pacienti byli alespoň rámcově informováni o projevech koronavirové infekce, o situacích, ve kterých je nutné již vyhledat lékaře, měli by vědět, jak se liší běžná viróza od infekce COVID-19, jak postupovat v případě, že potřebují PCR test, kdy jsou dostačující  tzv. antigenové testy atd.

Obtížná situace nastává při hospitalizaci pacientů na onkologických odděleních. Již dlouho jsou zakázány návštěvy příbuzných, což má v řadě případů (hlavně u starších pacientů a dětí) negativní vliv na psychiku, je omezen osobní kontakt  lékařů s příbuznými, nejsou dostatečně informováni a tím narůstá určité napětí v komunikaci. Víme ale, že některá oddělení umožňují kontakt mezi pacienty a příbuznými  prostřednictvím skypu.

Mnoho pacientů se informuje na očkování proti COVID-19 a je na nás zdravotnících, abychom je adekvátním způsobem informovali.  Základem je Strategie očkování proti nemoci COVID-19 Ministerstva zdravotnictví ČR. Onkologický pacient spadá do skupiny osob se zvýšeným rizikem těžkého průběhu onemocnění COVID-19. U pacientů některá onkologická terapie probíhá s imunosupresivním účinkem (chemoterapie, radioterapie, cílená onkologická léčba), měli bychom se věnovat pacientům, u kterých byla onkologická terapie ukončena dříve než před rokem, závažní jsou pacienti s hematologickým onkologickým onemocněním, s nádory plicními, obézní pacienti, těžcí diabetici, pacienti vyšší věkové kategorie atd.                            

A které pacienty bychom vůbec neměli očkovat? Ty,  kteří jsou alergičtí a ty, u kterých se objevila v minulosti postvakcinační alergie.

Pacienty bychom měli ujistit, že očkování je pro ně bezpečné, že dostupné vakcíny jsou podrobně otestované a upozornit je na to, že i po očkování by se měli chránit proti infekci, nosit roušky, dodržovat zvýšená hygienická opatření, dbát na dezinfekci rukou a vyvarovat se pobytu v oblastech s větší koncentrací osob.

Je dobré také věnovat pozornost informacím České onkologické společnosti, která ve svém prohlášení konkrétně popisuje léčebné postupy v této době.

Závěrem bych shrnula základní body, které se týkají bezpečnosti onkologického pacienta v době COVIDové infekce:

1) pravidelně sledovat webové stránky nemocnice, kde je pacient sledován, informace, které zveřejňují  onkologická centra 

2) sledovat doporučená hygienická opatření

3) věnovat pozornost projevům, které jsou podezřelé z infekce (horečka, rýma, kašel, únava, celková slabost, dušnost, nechutenství, ztráta chuti a čichu)

4) pokud pacient potřebuje léky, měl by se domluvit s lékařem na zaslání receptu elektronicky, pokud je to možné

5) používat jednorázové kapesníky, žínky, dodržovat hygienu a desinfekci rukou

6) omezit cestování hromadnými prostředky, omezit návštěvu nákupních center, vynechat čekárny, omezit návštěvy u známých a rodiny

7) omezit platbu v hotovosti a užívat platební karty

8) zajistit dostatečný přísun tekutin, vitamínů, pečovat o dutinu ústní, v případě omezené tvorby slin denně užívat žvýkačky

9) alespoň 1x denně absolvovat krátkou procházku na čerstvém vzduchu

10) v případě únavy a vyčerpání dostatečně odpočívat

11) využívat možnosti kontaktovat některé organizace, které se věnují onkologickým pacientům, např. Liga proti rakovině a její nádorová linka a pacientské organizace, které působí po celé republice (seznam je k dispozici na https://www.lpr.cz/clenove/clenske-pacientske-organizace ).

                                                                      MUDr. Lenka Hronovská