V kalendáři pro rok 2020 je každý měsíc jedna otázka. Pro první tři nejrychlejší z vás máme připraven dárkový hrníček Ligy.

Pokud se vám nepodařilo sehnat tištěnou podobu kalendáře 2020, můžete se podívat i na jeho elektronickou verzi na https://www.lpr.cz/o-nas/kalendar-lpr-2020

Na správné odpovědi čekáme vždy do 10 dne každého měsíce na e-mailové adrese kurcova@lpr.cz

Následující den bude zveřejněna odpověď na našich webových stránkách.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Správné odpovědi na otázky v roce 2020

BŘEZEN

Vyjmenujte alespoň tři místa, kde se Liga pravidelně zúčastňuje Dnů zdraví.

Je to například Poliklinika Prosek v Praze 9, MČ Praha 14 – na Poliklinice Parník, SZŠ a VOŠZ v Praze 4, MČ Praha 4 – Libuš, poliklinika Modřany v Praze 4 a další.

ÚNOR

S kterou odbornou společností spolupracuje Liga proti rakovině Praha při pořádání každoročního Sympozia ke Světovému dni proti rakovině?

U příležitosti Světového dne proti rakovině pořádá Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. již od roku 2008 odborné Sympozium pro lékaře, zdravotnický personál i laickou veřejnost.

Každý rok je akce zaměřena na hlavní téma daného roku.

V roce 2020 se Sympozium konalo již potřinácté.

—————————————

LEDEN

Co znamenají tři lístky v logu Ligy proti rakovině Praha?

Odpověď:

Jsou to tři dlouhodobé pilířové programy Ligy

  • soustavné informování veřejnosti o prevenci onkologických onemocnění
  • snaha o zlepšení kvality života onkologických pacientů
  • podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx