V kalendáři pro rok 2022 je každý měsíc jedna otázka. Pro první tři nejrychlejší z vás máme připraven dárkový hrníček Ligy.

Pokud se vám nepodařilo sehnat tištěnou podobu kalendáře 2022, můžete se podívat i na jeho elektronickou verzi na https://www.lpr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Kalendar-LPR-2022.pdf

Na správné odpovědi čekáme vždy do 10. dne každého měsíce na e-mailové adrese kurcova@lpr.cz

Následující den bude zveřejněna odpověď na našich webových stránkách.

**************************************************************************************************************************

Správné odpovědi na otázky v roce 2022

LEDEN

Vydala Liga publikaci, která se věnuje problematice rakoviny děložního čípku? Pokud ano, kdo je její autor/autorka?

Liga vydala publikaci s názvem Co by měly ženy znát o rakovině (karcinomu) děložního čípku?

Autorka: MUDr. Pavlína Marešová

ÚNOR

Jak často by měla každá žena absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku?

Nejméně jedenkrát do roka.

BŘEZEN

Kolik lékařek v současné době pracuje v poradně Nádorové telefonní linky?

6 lékařek.

DUBEN

Který bod Evropského kodexu proti rakovině se věnuje tématu nádorů děložního čípku?

Je to bod 12.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx