V kalendáři pro rok 2023 je každý měsíc jedna otázka.

Odpověď na ni naleznete na našich webových stránkách v rubrice Prevence nebo si napište o zaslání brožury Každý svého zdraví strůjcem.

Pro první tři nejrychlejší z vás máme připraven dárkový hrníček Ligy.

Pokud se vám nepodařilo sehnat tištěnou podobu kalendáře 2023, můžete se podívat i na jeho elektronickou verzi na https://www.lpr.cz/wp-content/uploads/2023/08/Kalendar-LPR-2023.pdf

Na správné odpovědi čekáme vždy do 10. dne každého měsíce na e-mailové adrese kurcova@lpr.cz

Následující den bude zveřejněna odpověď na našich webových stránkách.

***************************************************************************************************************

Správné odpovědi na otázky v roce 2023

LEDEN

Vyjmenujte alespoň 5 témat, kterým se výstava věnuje.

ÚNOR

Víte, kdo je autorem námětu a scénáře výstavy?

BŘEZEN

Jaké jsou zásady podporující duševní hygienu neboli psychohygieny?

DUBEN

Kdo je autorem vtipných obrázků, které výstavu provází?

KVĚTEN

Víte, jaká je barva stužky na kytičce, kterou budou 10. května nabízet dobrovolníci po celé České republice?

ČERVEN

Dermatologové opakovaně upozorňují na rizika přílišného opalování a nezbytnost používání opalovacích přípravků s ochrannými filtry. Víte, v kterou denní dobu bychom se měli slunění úplně vyhnout?

ČERVENEC

Kolik tisíc chemikálií vdechuje kuřák při kouření cigaret?

SRPEN

Za kolik let je zdravotní kondice kuřáka, který přestal kouřit, srovnatelná se zdravotní kondicí celoživotního nekuřáka?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx