Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nelze Sympozium ke Světovému dni proti rakovině uspořádat prezenčně, proto jsme se rozhodli příspěvky lékařů natočit a šířit je prostřednictvím sociálních sítí.

Tisková zpráva 2. února 2021 .

Zde je odkaz na on-line Sympozium: https://youtu.be/O456L6uJ7dc

V příspěvku shlédnete následující program:

Epidemiologie a možnosti prevence
MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha

Diagnostika a chirurgická léčba nádorů močového měchýře a prostaty
MUDr. Michal Pešl, FEBU, Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Nádory močového měchýře a prostaty
MUDr. PharmDr. Jan DvořákRadioterapeutická a onkologická klinika FNKV a 3. LF UK

Možnosti radioterapie u nádorů močového měchýře a prostaty

MUDr. Tereza DrbohlavováOnkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Léčba nádorů ledvin
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Dlouhodobý program prevence maligního melanomu
MUDr. Ivana Krajsová, MBADermatovenerologická klinika VFN

archiv článků