Vzhledem k aktuální situaci jsme upravili režim poradenské telefonní linky LPR. Své dotazy posílejte e-mailem na adresy birkova@lpr.cz nebo kurcova@lpr.cz. Naše lékařky Vám rády odpoví v co nejkratším možném čase.

Myslíme na Vás, a proto jsme pro Vás natočili krátké video, v kterém Vám paní doktorka Marie Tomečková, CSc. poradí, jak se chovat v této nelehké době.

Z důvodu co nejlepší kvality záznamu, jsme paní doktorku požádali o stažení roušky po dobu natáčení.

SHRNUTÍ DOPORUČENÍ:

  • Dodržujte obecná doporučení, týkající se celé naší společnosti (hygienická opatření, omezení volného pohybu a cestování, nošení roušek na veřejnosti).
  • Uvědomte si, že pacienti s nádorovým onemocněním (i vyléčeným) jsou bez ohledu na věk skupinou osob se zvýšeným rizikem nákazy novým typem koronaviru.
  • K obecným doporučením přidejte zásady péče o vlastní fyzickou a psychickou pohodu:
    • snažte se dodržovat svůj vlastní pravidelný denní režim,
    • snažte se zachovat „zdravý rozum“, nepropadat panice, sledujte jen ověřené zdroje informací, vyvarujte se „informační přesycenosti“,
    • snažte se o dodatečný spánek a přiměřenou pravidelnou fyzickou aktivitu.
archiv článků