Vzhledem k aktuální nedobré situaci s pandemií COVID-19 a z toho vyplývajících vládních nařízení jsme museli zrušit Výroční členskou schůzi Ligy proti rakovině Praha ohlášenou na 30. března t.r. Jakmile to situace umožní, budeme členy LPR informovat o novém termínu konání. Děkujeme za pochopení.

archiv článků