Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří svými finančními dary podporují naši činnost a pomáhají nám plnit vytčený cíl – snížit úmrtnost na nádorová onemocnění v naší zemi.

Naše programy můžete podpořit zasláním daru na ligový účet u ČSOB č. 8888 88 8888 / 0300. Pokud nás chcete podporovat pravidelně, budeme vděčni pokud si nastavíte trvalý příkaz.

Darovací smlouva – fyz. osoby

Darovací smlouva – práv.osoby