Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace 

Naším hlavním cílem je již více než 23 let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v ČR. K dosažení tohoto cíle jsme zvolili tři hlavní dlouhodobé programy:

  • prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života
  • zlepšení kvality života onkologických pacientů
  • podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

 

 

  

Jak můžete pomoci?

 

dobrovolnictvím

-  zasláním finančního daru na účet Ligy proti rakovině Praha

                    (č. ú. 8888888888/0300)

-  zřízením trvalého příkazu ve prospěch Ligy proti rakovině Praha

 

  Darovací smlouva  

 

Odkaz na facebook 

 

lpr 24 let