Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace

Naším hlavním cílem je již 24 let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice. K dosažení tohoto cíle jsme zvolili tři hlavní dlouhodobé programy:

  • prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života
  • zlepšení kvality života onkologických pacientů
  • podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

 

Odkaz na facebook

 

Jak můžete pomoci?

 

- dobrovolnictvím

 

- zasláním finančního daru na účet Ligy proti rakovině Praha

 

(č. ú. 8888 88 8888/0300)

 

- zřízením trvalého příkazu ve prospěch Ligy proti rakovině Praha

 

Darovací smlouva

lpr 24 let