V letošním roce opět pokračuje oblíbená soutěž o dárkový hrníček Ligy. Soutěžní otázky se týkají preventivního projektu Každý svého zdraví strůjcem. Jde o mobilní výstavu propagující zdravý životní styl, zacílenou především na školní mládež.

V ligovém kalendáři na rok 2023 je každý měsíc jedna otázka. Odpověď na ni naleznete na našich webových stránkách a v ligovém Zpravodaji. Pro první tři nejrychlejší z vás máme připraven dárkový hrníček Ligy.

Na správné odpovědi čekáme vždy do 10. dne každého měsíce na e-mailové adrese kurcova@lpr.cz

Následující den bude zveřejněna odpověď na www.lpr.cz.

Kalendář LPR 2023

archiv článků